dimecres, 16 de desembre de 2015

Un dibuix inèdit de Xàtiva de vers l'any 1800


Dins de les col·leccions Jacques Doucet, la Bibliothèque numèrique de l'INHA (Institut nationale d'histoire de l'art) de França, mostra aquest dibuix inèdit datat aproximadament en l'any 1800. El dibuix no es va arribar a publicar entre les il·lustracions del Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, d'A. de Laborde.
El publiquem ací a veure si algun xativí que tinga treball i possibles el demana i es difon per la ciutat.
255 f. montés sur cartes. Mine de plomb, plume, lavis, 48 x 60cm.

Voyage pittoresque et historique de l'Espagne: NUM PL C 42 (1) à NUM PLC 42 (4). NUM MS 463.