dissabte, 16 d’abril de 2016

Sant Miquel Arcàngel, obra de Miquel Esteve pintor de Xàtiva

Miquel Esteve
St. Miquel, obra procedent del castell de Montesa
Museu de Belles Arts de València