dissabte, 22 d’octubre de 2016

De fumeral a ximenera passant per xumenera: les variants de l'Atlas lingüístic del domini català