dimarts, 14 de juliol del 2015

La volta gòtica de l'ermita de Sant Josep de Xàtiva
L’ermita de Sant Josep és un temple d’estil neoclàssic construït pels gremis d’obrers de vila i fusters entre les darreries del segle XVIII i primeries del XIX. Prèviament van enderrocar una ermita anterior d’origen medieval dedicada a Santa Bàrbara. Tal i com pot veure’s al dibuix de l’holandès Wijngaerde realitzat en l’any 1563 l’ermita de Santa Bàrbara de Xàtiva era un temple d’una nau amb capelles adossades i una coberta a dues aigües. En la teulada hi havia una espadanya. 
 
Ermita de Sta. Bàrbara. Wijngaerde 1563
L’orientació litúrgica d’aquesta ermita era l’habitual en l’Edat Mitja: la testera i el retaule major estaven situats a orient i els peus del temple amb la porta principal estaven situats a occident, per on mor el sol. La porta dels peus d’aquella ermita estaria situada no gaire lluny de l’actual porta lateral neoclàssica de l’ermitatge de Sant Josep.De l’antic temple de Santa Bàrbara resta encara en peu una volta estelada d’estil tardo gòtic en la base del campanar. La clau central conté un relleu amb quatre octògons que emmarquen un cercle i en el centre resta un escaire. De les quatre claus satèl·lits en resten tres, amb escuts possiblement heràldics. El mateix s’esdevé a les mènsules raconeres que sostenen la volta, on també trobem un escut. Aquests elements de la volta serien policroms originalment i és molt possible que davall de tantes capes d’emblanquinar s'haja conservat la decoració i siga possible recuperar les armes heràldiques i identificar la família o el gremi que ostentava el patronatge de la capella. Al palau senyorial d’Oliva hi havia una volta de principis del segle XVI que s’assemblava molt a aquesta de Xàtiva i que fins i tot tenia decorada la plementeria, ornamentació que tampoc no descartaríem que pogués aparèixer també en aquesta arquitectura gòtica conservada en la base del campanar de l’ermita de Xàtiva. 

Volta del palau d'Oliva


Al segle XVI el pintor de Montesa Gaspar Requena va pintar el retaule major de l’ermita, dedicat a Santa Bàrbara i Sant Josep. D’aquell retaule renaixentista resten algunes taules repartides entre el Museu de la Seu i el Museu de belles Arts.
Hipòtesi bàsica del retaule de Gaspar Requena. Segle XVI