dilluns, 21 de maig del 2018

Els òculs de l'ermita del Puig de Xàtiva


En l'arquitectura gòtica és habitual trobar finestres i finestrons amb forma circular. Són conegudes les obertures circulars de grans dimensions que com les rosasses se situaven sobre les portes d'accés als temples. L'església de Santa Maria Magdalena de l'Olleria tingué un finestral circular sobre la porta principal (avui ocult i mutilat pel rectangle actual) que en la documentació és mencionat com la "o" de la porta. I és que en temps antics en compte del llatinisme "òcul" feien servir de forma més planera el nom d'una lletra per a esmentar aquest tipus de finestres circulars.

Nicolau Falcó. Fot. Hampel

Però no tot foren rosasses en l'arquitectura medieval. Trobarem també òculs de més reduïdes dimensions que constitueixen un element característic d'il·luminació en les construccions d'aquest estil. En trobem per exemple en l'ermita de Sant Feliu de Xàtiva, encara que tots els que hi veiem ara no són originals, ja que al segle XX es van augmentar de nombre imitant els originals per tal de proporcionar més il·luminació natural a l'interior.

Fot. Hampel

L'ermita de Santa Maria del Puig va tenir un òcul a llevant (vers Llocnou d'En Fenollet) i un altre a ponent (vers l'horta de Xàtiva) en la cruixia central de la nau. Aquestes dues obertures en el mur medieval il·luminaven l'interior del temple fins que en la reforma del segle XVIII es van violentar per tal d'encabir unes finestres rectangulars que res no tenen a veure amb l'estil de l'edifici. La "reforma" romania oculta fins que en anys passats i per causa del deteriorament del monument van aparèixer en el mur els dos òculs originals. Bé estaria que l'ermita del Puig recuperara els seus dos ulls i es respectés la il·luminació genuïna que li proporcionà el mestre d'obres medieval.