dilluns, 16 de novembre del 2020

La via verda a la mar

Antiga estació de Manuel
Antiga estació de Manuel

Les vies verdes són antigues línies ferroviàries reconvertides en itineraris cicloturistes i senderistes/peatonals. Els itineraris ferroviaris dels segles XIX i XX solien tindre poc desnivell, condició que imposava el tipus de material de tracció, especialment les locomotores a vapor. 

Són ja diverses les vies verdes valencianes (PDF) en funcionament. Entre els projectes més ambiciosos destaca la Via verda a la mar, que connectarà (algun dia) la ciutat de Xàtiva amb la mar (Xàtiva/Carcaixent/Tavernes de Valldigna... Aquesta via verda seria el resultat d'enllaçar dos ramals ferroviaris abandonats. 


El primer (línia RENFE València-Xàtiva) aprofitarà l'itinerari abandonat (la Pobla Llarga/Manuel/Xàtiva) en construir-se fa uns anys el nou traçat de l'AVE. Des de la Pobla Llarga la via enllaçaria amb Carcaixent per Cogullada.

El segon ramal aprofitaria la línia ferroviària abandonada de FEVE (Carcaixent/Dénia/Alacant) de la qual només sobreviu en explotació el trajecte Dénia/Alacant, actualment pertanyent als Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Per tant, aquesta via verda, en arribar a Tavernes de Valldigna i la costa, podria continuar en direcció sud amb un itinerari molt atractiu des del punt de vista cicloturístic. I també els cicloturistes de la costa s'endinsarien en direcció Carcaixent/Xàtiva

En direcció a Xàtiva
Direcció Xàtiva
 

Ens trobem encara al principi de materialitzar la via verda de la mar. Ha estat Manuel qui ha tingut l'honor d'encapçalar l'adequació del traçat pel pas de la població i l'antiga estació de Manuel-L'Ènova.

Alguns dels trams serà convenient que tinguen doble calçada, una per a bicicletes i altra per a peatons, tal i com ha realitzat recentment Puçol en la Via Xurra, la qual conec bé perquè sóc usuari assidu (m'agrada com Meliana ha solucionat el tema dels carrils bici i l'enllaç amb la via Xurra). 


Per tant, convindria doble pista als trams on s'espera un ús intensiu peatonal (Carcaixent/la Pobla Llarga/Manuel). En el cas de Xàtiva seria recomanable la doble pista des de la ciutat fins a l'Hospital Lluís Alcanyís o fins al riu. Des d'allí fins a Manuel una pista única seria suficient. 

La materialització de la Via verda a la mar facilitarà la comunicació directa i humana entre les nostres poblacions, fomentarà les caminades i l'ús de la bicicleta amb tot el que això comportarà per a la salut i el benestar de tots. A més, aquesta via verda obrirà les portes de bat a bat al cicloturisme, allunyat ara per ara d'aquestes terres d'interior.